קרון רכבת שהובילה יהודים

בשנים 1945-1941 שימשו כ-40,000 קרונות רכבת להובלת יהודים לגטאות ולמחנות ההשמדה. בכל קרון נסעו 150-80 יהודים בתנאים קשים מנשוא של צפיפות, מחנק והשפלה. רוב הנוסעים בקרונות לא שבו מעולם, חלקם נפטרו במהלך הנסיעה ואחרים נרצחו בנקודות היעד.

בשנת 2020 ממש בעיצומה של מגפת הקורונה, הצלחנו לרכוש קרון רכבת אותנטי ששימש להובלת יהודים בתקופת השואה. הקרון ניצב עד אז במוזיאון רכבות בגרמניה והוצע למכירה. כעת עומד הקרון בחצר בית העדות כאנדרטה חיה למיליוני היהודים שהושמדו בשואה ונדבך חשוב בהנחלת הזיכרון לדורות הבאים.

בימים שבהם שורדי השואה הולכים ועוזבים אותנו, משימת שימור הזיכרון מקבלת משנה חשיבות.
אנו רואים במשימה זו שליחות, ויש לנו עוד כל כך הרבה מה לעשות.
לתרומה שלך יש השפעה מיידית וישירה על חינוך הדורות הבאים.
עזור לנו לספר את הסיפור.

תרום עכשיו