libraryבספריית בית העדות תמצאו ספרים רבים בתחום השואה והקהילות היהודיות בתפוצות, וכן ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות רבות של ניצולי שואה. הספרייה פתוחה בפני הקהל הרחב; חוקרים, תלמידים, מעיינים ומתעניינים.

בספרייה ניתן לרכוש ספרים שיצאו לאור בהוצאת בית העדות, וספרים נוספים שמחבריהם מעמידים אותם למכירה בבית העדות. ניתן לצפות ברשימת הספרים בשתי הטבלאות הנמצאות בסמוך.

הספרייה קרויה על שם יעקב רייך ז"ל, מחלוצי בני עקיבא בהונגריה, אשר זכה ללחום בהגנה ובצה"ל, ולהטביע את חותמו בבניין הארץ, בתעשייה ובחינוך.

יעקב רייך נולד בשנת 1931 בבודפשט שבהונגריה, להוריו חיים ברוך הכהן ופראדל לבית קראוס. לאחר שנות השואה שבהן עבר טלטלה קשה יחד עם משפחתו, הצטרף יעקב לכפר הנוער הדתי שנוסד בדסק (Deszk), ומשם עשה את דרכו לארץ ישראל עם קבוצת "רצון א". לאחר שהות במחנות המעצר בקפריסין עלה ארצה בסוף שנת 1947 והתיישב בשדה-אילן שבגליל. כנער צעיר התנדב להגנה ולאחר מכן לצה"ל, השתתף בכל מלחמות ישראל וקיבל את עיטור לוחמי המדינה.

במשך כל השנים מילא יעקב שורה של תפקידי מפתח בוועדות המקומיות ובמוסדות הפועל המזרחי. הוא הגה, יזם והוציא לפועל את בנייתם של מבני ציבור ושל תאגידים גדולים ביישובו וביישובי המועצה.

יעקב כיהן כיו"ר עמותת "יד לעד" שעסקה בהקמת בית העדות בניר גלים, והטביע את חותמו בכל תחומי התוכן של הבית. הוא התמיד בעבודתו זאת עד השבועות האחרונים לפני פטירתו. יהי זכרו ברוך.

בימים שבהם שורדי השואה הולכים ועוזבים אותנו, משימת שימור הזיכרון מקבלת משנה חשיבות.
אנו רואים במשימה זו שליחות, ויש לנו עוד כל כך הרבה מה לעשות.
לתרומה שלך יש השפעה מיידית וישירה על חינוך הדורות הבאים.
עזור לנו לספר את הסיפור.

תרום עכשיו