מאיר משה צבי פרידמן

נולד בהונגריה בשנת תרפ"ו 1925. לאחר פלישת הגרמנים להונגריה (מרס 1944) הובל עם הוריו לגטו קאששא (קושיצה - Kosice). משם הוברח יחד עם הוריו לדירת מסתור בבודפשט, שם מצא קשר עם תנועתו, בני עקיבא והצטרף לפעילות המחתרתית במסגרת זו. לאחר מכן שהה ב"בית הזכוכית"והשתתף בפעילות שם.

לאחר המלחמה הפך לאחד מפעילי התנועה הבולטים בהונגריה, תרם תרומה רבה לשיקומה בסניפים השונים ובהנהגת התנועה. כמו כן היה פעיל בחינוך ובעליית הנוער ובעלייה ב'. בדרכו ארצה התעכב כמה חודשים בוינה והיה מן המקימים מחדש את התנועה באוסטריה.

עלה ארצה בשנת 1950, למד בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, הוסמך למשפטים ולעריכת דין, ושימש בתפקידים בכירים במשרד האוצר ובחברות כלכליות ממשלתיות ואחרות.

הקדיש את עִתותיו ומרצו להנצחת קורות התנועה בהונגריה. שותף פעיל בהנהלת עמותת ותיקי בני עקיבא ובהקמת בית העדות.

בימים שבהם שורדי השואה הולכים ועוזבים אותנו, משימת שימור הזיכרון מקבלת משנה חשיבות.
אנו רואים במשימה זו שליחות, ויש לנו עוד כל כך הרבה מה לעשות.
לתרומה שלך יש השפעה מיידית וישירה על חינוך הדורות הבאים.
עזור לנו לספר את הסיפור.

תרום עכשיו