צבי גלר

נולד בפטרושני (Ptroshany) שברומניה באוקטובר 1929. הצטרף לתנועת בני עקיבא לאחר המלחמה והשתתף בהכשרה באיליה (Ilia). עלה באוניה כנסת ישראל, והוגלה יחד עם נוסעיה למחנות המעצר בקפריסין' שם חבר ל"קבוצת ביריה" ועלה איתם ארצה. הצטרף לניר גלים, עבד כחקלאי ומילא תפקידים שונים במשק. היה שותף בהקמת בית העדות ושימש כגזבר הבית בשנים הראשונות.

בימים שבהם שורדי השואה הולכים ועוזבים אותנו, משימת שימור הזיכרון מקבלת משנה חשיבות.
אנו רואים במשימה זו שליחות, ויש לנו עוד כל כך הרבה מה לעשות.
לתרומה שלך יש השפעה מיידית וישירה על חינוך הדורות הבאים.
עזור לנו לספר את הסיפור.

תרום עכשיו